Analizy statystyczne

Analizy statystyczne odnoszą się do narzędzi i procedur, które nadają sens danym, pomagając wyciągając ilościowe wnioski, rozwiązania i podawać dowody. Generalnie mówiąc, obejmuje to inspekcję, czyszczenie i przerabianie danych w zamyśle wygenerowania przydatnych i istotnych wyników, które są podparte naukowym i matematycznym rygorem. Usługę, którą udzielają przedsiębiorstwa sprawujące analizy statystyczne, dotyczą wszechstronnej analizy danych od niedużych pakietów danych do sporządzania dużych i złożonych katalogów danych, kształtowania statystycznego (zwłaszcza w kontekście biznesu), przez wykorzystanie i analizę do opisu docelowego, szeregów czasowych, badań symulacyjnych, analizy danych podłużnych, modeli przeżycia i testów randomizacyjnych. Udzielane przez firmy statystyczne usługi analizy statystycznej odblokują prawdziwy potencjał Twoich informacji i pomogą Tobie i twojej organizacji zrealizować korzyści z tym związane!

Analizy statystyczne to też statystyki podsumowujące

Istotny element statystyki opisowej, statystyki podsumowujące są wykorzystywane do zsumowania i dostarczenia największej ilości informacji w najzwyczajniejszy możliwy sposób. Statystyki podsumowujące przynoszą istotne wnioski z informacji, dzięki czemu perfekcyjnie nadają się do prezentacji wyników w prosty i skuteczny sposób, czy to w ramach prezentacji, raportu bądź plakatu. Wyniki można przystosować do indywidualnych potrzeb i pakietu danych.

Badawcze analizy statystyczne

Odkrywcy z imienia i poszukiwacze z natury. Badawcze analizy statystyczne, zamiast być określonym zespołem narzędzi lub technik, jest filozofią statystyczną mającą na celu użycie całkowitego potencjału danych bez przypisywania ścisłych modeli lub przyjmowania podejrzeń. Eksploracyjne analizy statystyczne pozwalają, by informacje mówiły same za siebie, a dzięki technologiom wizualizacji potrafimy zdefiniować, które modele mogą obowiązywać, jakie zależności mogą w nim egzystować i na jakie dalsze zapytania mogą przynosić odpowiedzi. Badawcze analizy statystyczne pozwalają, by w perfekcyjny sposób zbadać i zrozumieć, to co może być wieloczęściowe i niejasne.

Formalne analizy statystyczne

Zacząwszy od testowania hipotez po modelowanie predykcyjne, formalne analizy statystyczne są najoczywistszą formą statystyk. Używane w przypadku odpowiedzi na precyzyjne pytania badawcze, analizy te rozpatrują wiele zmiennych i wymagają dokładnego zrozumienia pytania oraz środowiska, w którym mają one wykorzystanie.

Istotna uwaga

Najistotniejszym aspektem każdej pracy statystycznej jest upewnienie się, że odpowiedź, której się poszukuje, może zostać rozwiązana za pomocą pytania, które się zadało i nagromadzonych informacji! Nie ma nic gorszego niż zbieranie danych, a potem uświadomienie sobie, że nie odpowiadają one na pytanie, które chce się odpowiedzieć.

Analizy statystyczne przynoszą Ci problem? Skontaktuj się z zawodowcami.

Leave a Comment