Jak wyznaczyć cenę produktu lub usługi?

Lata doświadczeń spowodowane wymianą doświadczeń podczas handlu doprowadziło do powstawania różnych metod wyznaczania cen produktów i usług. Przedsiębiorca ma do wyboru modele proste, ale też bardziej te wykorzystujące skomplikowane algorytmy. Sposób wyznaczania cen jest inny dla każdego rodzaju firmy. Do wyznaczania cen produktów i usług wyróżniono metody kosztowe, popytowe i konkurencyjne, wartościowe oraz strategiczne.

Metody kosztowe

To najprostsze i najbardziej popularne metody. Główną rolę odgrywa analiza kosztowa. Najczęściej występuje w firmach zajmujących się dystrybucją. Proces wyznaczania cen jest krótki, jednak w ten sposób pomijane są tematy popytowe i wartościowe. Zalicza się do nich: metoda koszt plus, marżowa, kosztów pełnych, kosztów krańcowych.

Metody popytowe i kosztowe

Cena jest skutkiem analizy rynkowej i konsumenckiej. Głównym wykładnikiem ceny jest wielkość branży, ilość, wielkość i zasięg konkurentów, wielkość rynku zamienników, bariery wejścia na rynek, oferta konkurencji. W skład tych metod wyznaczania cen produktów i usług wchodzą na przykład: metoda bazująca na badaniu elastyczności cenowej, postrzeganej wartości cenowej przez klienta, bariery psychologicznej, cen obowiązujących, cen analogicznych.

Metody wartościowe

Cena jest wskaźnikiem określającym wartość produktu dla klienta. Punktem wyjścia do wyznaczenia ceny jest segmentacja klientów oraz oferowanych produktów. Analiza wartości produktów opiera się na zmiennych, innych dla każdego przedsiębiorstwa. Są nimi: wartość półproduktów, wartość marki, historyczna wielkość sprzedaży, ilość zamówień, wielkość produkcji, zamówienia dla podwykonawców, opinie klientów, ceny konkurencji.

Metody strategiczne

W tej grupie to produkt jest częścią większej całości a cena jest elementem modelu biznesowego przyjętego dla danego produktu. Wyróżnia się następujące metody wyznaczania cen produktów i usług: oferowanie produktów bezpłatnych, produkty łączone, różnicowanie cen, formuła cenowa.

Źródło informacji: https://dealavo.com/pl

Leave a Comment