Warunki umów o dostawy Internetu

Każda umowa z dostawcą internetowym opiera się na określonych warunkach. Warunki te określają nie tylko strony umowy, czyli to, kto jest dostawcą internetu, a kto jego odbiorcą. Warunki umów określają też prędkość internetu i czas świadczenia usługi. Jeśli dostawca sygnału Internetowego zapewnia użytkownikowi sieci urządzenie do korzystania z niej, czyli modem lub router to zasady tego też dokładnie określa umowa.

Jeśli jest to udostępnienie gratisowe lub odpłatne, w umowie pojawia się zapis, który tego dotyczy. Umowy w wersji papierowej sporządza się nawet wtedy, kiedy umowa o dostawy Internetu została podpisana na odległość, czyli za pośrednictwem sieci lub podczas rozmowy telefonicznej. Taki dokument musi być sporządzony. Warunki wszystkich umów o dostawy Internetu są dokładnie opracowywane i przy ich tworzeniu najczęściej biorą udział specjaliści od prawa i osoby, które mają doświadczenie w redagowaniu takich dokumentów. Jeden wzór umowy jest obowiązującym w danej firmie. Ewentualnie dokłada się do niego załączniki lub aneksy.

Leave your reply